Wynajem rusztowań, szalunków.

Szalunki, to konstrukcje bez których nie wyobrażamy sobie żadnej budowy i to zarówno budowy domu jednorodzinnego jak i wielorodzinnego bloku czy innej budowli użyteczności publicznej. Szalunki są to tymczasowe konstrukcje wykonane najczęściej z desek, płyt drewnianych lub z elementów metalowych. Szalunki wykorzystywane są na budowach i służą do utrzymywania pożądanego kształtu wylewanego betonu. Najpierw robi się szalunek, a później wypełnia go mieszanką betonową. Jeśli to konieczne, w szalunku układa się wcześniej zbrojenie. Rozmontowuje się go, gdy beton zwiąże, czyli po upływie dwóch do czterech tygodni. Szalunków wymagają między innymi żelbetowe stropy, fundamenty, betonowe cokoły ogrodzeń, nadproża i wieńce. Dzięki szalunkom wylewana mieszanka betonowa uzyskuje odpowiedni kształt. W wyniku zastosowania szalunków świeży beton nie rozlewa się poza dany obszar wylewania i cała wylewka osiąga zachowuje odpowiedni kształt aż do momentu jej związania i zastygnięcia. Szalunki umożliwiają również podtrzymywanie wykonanego zbrojenia aż do momentu zastygnięcia mieszanki betonowej. Szalunki, to także warstwa desek, która pokrywa strop, dach, ściany albo też deski zabezpieczające wykop pod budowę fundamentów. Prace budowlane przy realizacji dużych budów i wysokich konstrukcji związane są z faktem używania szalunków wielkogabarytowych oraz ciężkiego sprzętu jak dźwigi do wznoszenia ścian i ław fundamentowych. W takich przypadkach zdają egzamin lekkie szalunki stalowe. Szalunki tego typu mogą być bardzo szybko wznoszone na budowie, w prosty i tani sposób transportowane oraz przechowywane. Specjalna konstrukcja szalunków sprawia, że wytrzymałość również jest wystarczająca. Nową i bardzo nowatorską metodą szalowania są tak zwane szalunki tracone. Szalunki tracone są systemem szalunków, które umożliwiają bardzo szybkie i sprawne wykonanie formy służącej do nadawania zaprojektowanego kształtu mieszance betonowej, wypełnione zbrojeniem. W odróżnieniu do tradycyjnych szalunków, szalunki tracone nie są elementem rozbieralnym. Ten typ szalunku po ukończeniu prac betoniarskich stanowi znaczący, składowy element wykonanej konstrukcji i staje się równocześnie izolacją termiczną. Bez odpowiednich szalunków nie powstanie żaden budynek i dlatego ich wybór jest tak ważny.